Accueil

Accueil

vacances d'automne du 26 septembre au 16 octobre


Ti che ta tacat i tac
Ta cat ai ti i to tac
Ti che ta tacat i tac

Traduction: Toi qui attache les talons, attache-toi les talons...